Lees voor

Veiligheid en evenementen; wat komt daar bij kijken?

Op dit moment gelden speciale maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Op 24 juni zijn aanpassingen van de maatregelen aangekondigd. Zodra deze uitgewerkt zijn, worden ze op deze website geplaatst.

Met alleen het aanvragen van een evenementenvergunning bij de gemeente ben je er niet. Tegenwoordig wordt om meer dan alleen een aanvraagformulier gevraagd. Veiligheidsplannen, tekeningen, verkeersplannen... Het lijkt steeds meer te worden. Op deze website vind je tips en trucs, voorbeelddocumenten en achtergrondinformatie over wat er allemaal met je aanvraag gebeurt.

Van aanvraag tot evenement:

1. Aanvraag indienen

De organisator dient een aanvraag voor een evenementenvergunning in bij de gemeente.

 

2. Aanvraag in behandeling

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en bekijkt of de aanvraag op tijd is ingediend en volledig is. Als de aanvraag niet volledig is wordt aan de organisator gevraagd de aanvraag aan te vullen.

3. Risicoclassificatie

De gemeente voert de risicoclassificatie uit. De uitkomst helpt de gemeente bepalen welke vervolgstappen nodig te zijn om tot een vergunning te komen.

4. Advies vragen

In sommige gevallen heeft de gemeente advies nodig voordat zij een vergunning kan verlenen. Ze kan binnen haar eigen organisatie (bijvoorbeeld bij de afdeling Verkeer of Milieu) of bij andere organisaties zoals de hulpdiensten om advies vragen.

5. Informatie geven

Om een goed advies te kunnen geven is het belangrijk dat duidelijk is wat het evenement precies inhoudt en hoe de organisator is voorbereid op eventuele risico's. Als dit niet uit de door de organisator aangeleverde documenten blijkt kan het nodig zijn om een overleg te plannen waarin de organisator meer informatie kan geven.

6. Advisering

Als de informatie duidelijk is wordt er een advies opgesteld en verstuurd naar de vergunningverlener van de gemeente.

7. Vergunningverlening

Als de gemeente alle informatie en adviezen verzameld en er geen redenen zijn om de vergunning niet te verlenen kan de vergunning opgesteld worden en afgegeven worden aan de organisator. Betrokkenen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen een vergunning. Als er bezwaar ingediend wordt met een voorlopige voorziening is de kans er dat het evenement niet door kan gaan. 

8. Het evenement

Eindelijk kan het evenement plaatsvinden. In sommige gevallen vindt er vlak voor het evenement nog een schouw plaats. Dit is een (veiligheids)controle om te kijken of alles voldoet aan de voorschriften. Het kan ook zijn dat de gemeente tijdens het evenement toezicht houdt.

9. Evaluatie

Vaak houdt de organisator zelf een evaluatie na het evenement. De gemeente kan ook een evaluatie inplannen. Vaak zijn dan ook de hulpdiensten aanwezig. Ook als er niks vervelends gebeurd is kun je leren. We raden daarom altijd aan om terug te blikken op het evenement.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.